Privacyverklaring PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 22 May 2018 12:36

 Privacyverklaring


Bed & Breakfast “De Gernerhof” in Dalfsen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevenshttps://www.degernerhof.nl


Eigenaren

Dhr. Jos Coenen en Mw. Marlies van Lent zijn de “Functionarissen Gegevensbescherming” van B&B “De Gernerhof”. B&B “De Gernerhof” is te bereiken via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Persoonsgegevens die wij verwerken
B&B “De Gernerhof” verwerkt op zijn openbare website geen persoonsgegevens, omdat op deze site geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plug-ins waar persoonsgegevens worden weergegeven.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
B&B “De Gernerhof” verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Administratie door de eigenaren voor registratie van een reservering.
  • Administratie bestaat uit naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Bankrekeningnummers worden niet gevraagd of opgeslagen in een afzonderlijk bestand door B&B “De Gernerhof”, maar zijn te vinden op onze bankafschriften indien een betaling via de bank is verlopen.
  • Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en als verantwoording voor de toeristen- en omzetbelasting (verblijfsregister met alleen naam en woonplaats).
  • Voor reserveringen die via de website van Bed en Breakfast Nederland zijn gedaan (www.mybedandbreakfast.nl), draagt Bed en Breakfast Nederland de verantwoording van de persoonsgegevens. (Zij verzamelen Naam, adres, woonplaats, land, geslacht, email-adres en telefoonnummer).
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
B&B “De Gernerhof” verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. B&B “De Gernerhof” heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming van de ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , zodat wij de informatie kunnen verwijderen.
Gedurende de reserveringsperiode tot aan de overnachting
  • Lijst met naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, en zijn puur voor de eigen administratie. Deze lijst van gegevens staat in een excel-bestand en wordt opgeslagen in een afgeschermd deel van de cloud, welke alleen toegankelijk is voor de eigenaren van B&B “De Gernerhof”.
  • Na de overnachting wordt alleen nog een lijst bewaard met gegevens over de overnachting (naam en woonplaats, hoeveel personen en hoeveel nachten). Dit is nodig voor de afrekening van de toeristenbelasting en de omzetbelasting.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
B&B “De Gernerhof” bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waar voor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
  • Naam en woonplaats: 7 jaar i.v.m. verblijfsregister en toeristen- en omzetbelasting.
  • Bankafschriften worden niet langer bewaard dan 7 jaar.
  • Telefoonnummer en email adres: < 1 maand/of zolang de reservering geldig is. Na vertrek uit onze B&B en de schoonmaak van de studio (email-adres of telefoonnummer nog handig ingeval een gast iets heeft laten liggen), zijn deze gegevens niet meer nodig en worden dan verwijderd uit het bestand.


Delen van persoonsgegevens met derden
B&B “De Gernerhof” verkoopt de persoonsgegevens niet aan derden. Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in onze opdracht (i.c. de host van onze website (Antagonist) en Mybedenbreakfast.nl) zijn de AVG-bepalingen opgenomen in hun algemene voorwaarden als onderdeel van het contract met hen.
Gegevens verwijderen
De persoonsgegevens worden na de feitelijke overnachting verwijderd uit de reserveringslijst.
Alleen het aantal personen en het aantal nachten blijft bestaan onder een opeenvolgend nummer. Dit is noodzakelijk voor de afhandeling van toeristen- en omzetbelasting.
Geautomatiseerde besluitvorming
B&B “De Gernerhof” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een van de eigenaren) tussen zit.
Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
B&B “De Gernerhof” gebruikt alleen technische en functionele cookies. Plus analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
B&B “De Gernerhof” neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt zo nodig passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Daarnaast informeren wij al onze klanten over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Als uit de praktijk blijkt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn en er aantoonbare aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met B&B “De Gernerhof” via email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Alle gegevens liggen opgeslagen in een afgeschermd gebied van de cloud, alleen toegankelijk voor de eigenaren van B&B “De Gernerhof”.


Last Updated on Thursday, 24 January 2019 21:02